ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ.

އާޒިމް އާޒިމް

ހޯމޯފޯބިކް ޗެންޓްތަކާ ގުޅިގެން މެކްސިކޯ އަދި އިކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ފީފާއިން ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލައިފި!

ވޯލްޑް ކަޕް މެޗުތަކުގައި ހޯމޯފޯބިކް ޗެންޓިންގް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މެކްސިކޯ އާއި އިކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ފީފާއިން ޑިސިޕްލިނަރީ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮލެންޑާ

އާޒިމް އާޒިމް

އަންހެނަކު އޭނާ ކިޑްނެޕް ކުރިކަން ފޭކްކޮށްގެން އޭނާގެ އެކްސް ކައިރިއަށް ގޮސްފި!

އުތުރު ކެލިފޯނިއާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމައަކަށް ހޯމަ ދުވަހު 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ރަހީނުވިކަން

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks