އަންހެނަކު އޭނާ ކިޑްނެޕް ކުރިކަން ފޭކްކޮށްގެން އޭނާގެ އެކްސް ކައިރިއަށް ގޮސްފި!

އުތުރު ކެލިފޯނިއާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމައަކަށް ހޯމަ ދުވަހު 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ރަހީނުވިކަން

އާޒިމް އާޒިމް

ސީޒަން ބޯމަތިވުމާއެކު “ދިޔަފެލާނެ” އިތުރު ކުދިން ހޯދުމަށް ރިޒޯޓުތަކުން ފޫގަޅާފައި

ވޯލްޑް ލީޑިން ޓޫރިޒަމް ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ވިދިދިގެން 3 އަހަރު ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތްމަސައްކަތުން ކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އިތުރުގަޑިއަށް

އާޒިމް އާޒިމް

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ.

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks