Ad image

ދުނިޔެ

އަންހެނަކު އޭނާ ކިޑްނެޕް ކުރިކަން ފޭކްކޮށްގެން އޭނާގެ އެކްސް ކައިރިއަށް ގޮސްފި!

އުތުރު ކެލިފޯނިއާގެ ދެ ކުދިންގެ މަންމައަކަށް ހޯމަ ދުވަހު 18 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައި ވަނީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ކައިރިއަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަމިއްލައަށް ރަހީނުވިކަން

އާޒިމް އާޒިމް

ދުނިޔޭގެ އާބާދީ މިހާރު 8 ބިލިއަނަށް އަރައިފި

އަށް ބިލިއަން، އެއީ ދުނިޔޭގައި ދިރިތިބި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިންސާނުންގެ އަދަދެވެ.  ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އާބާދީ މި އަދަދަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks