Ad image

އަވަސް ހަބަރު

ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ އުނދަގޫ ހޯދައި، ހުރިހާ ތަނަކުން އެކަން ހޯދައި، ގޯސްކޮށް ޑައިގްނޯސްކޮށް، ގޯސް ފަރުވާތައް އުނގުޅުމުގެ ފަންނެވެ.

ޗައނާގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗައް!

ޗައިނާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރިކޯޑު އަދަދަކައް މައްޗައް ގޮސްފި އެވެ. ލޮކްޑައުންތަކާއި މާސް ޓެސްޓިން އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސްއަޅައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks