Ad image

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ

ކުންފުނިން ޑިޖިޓަލް އެސެޓް ޓްރެޒަރީ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ބޭނުންކުރަނީ ބިޓްކޮއިން ފަދަ ޑިސްރަޕްޓިވް ނޮން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓޮކޯލް ލޭޔަރ އެސެޓްތަކަށް ޕްރައިމަރީ ފޯކަސް ކޮށްގެންނެވެ.

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ.

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks