Ad image

އިންވެސްޓްމަންޓް

އިންވެސްޓްމަންޓަކީ އާމްދަނީ ނުވަތަ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ހޯދާ އެސެޓެއް ނުވަތަ އެއްޗެކެވެ. އެޕްރިޝިއޭޝަން އަށް ނިސްބަތްވަނީ އެސެޓެއްގެ އަގު އިތުރުވުމަށެވެ.

ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ކޮބައި؟ އެއީ ކިހިނެއް މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް؟

ބައެއް ފަހަރު ކްރިޕްޓޯ-ކަރަންސީ ނުވަތަ ކްރިޕްޓޯ ކިޔާ ކްރިޕްޓޯކަރަންސީ އަކީ ޑިޖިޓަލް ނުވަތަ ވާޗުއަލްކޮށް އުފެދިފައިވާ އަދި މުއާމަލާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކްރިޕްޓޯގްރަފީ ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ ފައިސާއެކެވެ.

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks