Ad image

ސިއްޙަތު

އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަކީ އޭގެ މާހައުލުން ގެނެސްދޭ ނިމުމެއް ނެތް ބަދަލުތަކާއި ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅު ހަދައި ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހަށިގަނޑެކެވެ. ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގެ ސިއްރަކީ ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސްޓްރެސްތަކަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު އެޑްޖަސްޓްވުމެވެ.

ޗައނާގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗައް!

ޗައިނާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރިކޯޑު އަދަދަކައް މައްޗައް ގޮސްފި އެވެ. ލޮކްޑައުންތަކާއި މާސް ޓެސްޓިން އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސްއަޅައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks