Ad image

ސައިންސު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި ވަރަށް އާދައިގެ ތަރިއެއްގެ ކުޑަ ޕްލެނެޓެއްގައި އުޅޭ މަކުނުތަކުގެ ކުރިއަރާފައިވާ ނަސްލެކެވެ. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކައުނު ވިސްނޭނެއެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ އެއްޗަކަށް ވެގެންދެއެވެ.

އާ ޖީން ތެރަޕީގެ ސަބަބުން ވާރުތަވެފައިވާ ލޮލުގެ އުދަނގޫ ހުންނަ މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ފެނުން އަލުން އާލާކޮށްދޭ!

މަދުން ނޫނީ ވާރުތަވާ ލޮލުގެ ބައްޔެއް ހުންނަ ދެ މީހެއްގެ ރޭގަނޑުގެ ފެނުން ތަޖުރިބާ، ޖީން ތެރަޕީއަކުން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާވެރިން ބުނެފި އެވެ. މި ދެ

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks