Ad image

ކުޅިވަރު

މިއުޒިކުން އިޙްސާސާއި ފިކުރު ފާޅުކުރަނީ، ބަހެއް ނެތިއެވެ. އެއީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ތިރީގައި ވެސް އަދި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން ވެސް އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ހުރިހާ ބަހެއްގެ މައްޗަށް ވެސް އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހޯމޯފޯބިކް ޗެންޓްތަކާ ގުޅިގެން މެކްސިކޯ އަދި އިކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ފީފާއިން ޑިސިޕްލިނަރީ އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލައިފި!

ވޯލްޑް ކަޕް މެޗުތަކުގައި ހޯމޯފޯބިކް ޗެންޓިންގް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މެކްސިކޯ އާއި އިކުއެޑޯއާ ދެކޮޅަށް ފީފާއިން ޑިސިޕްލިނަރީ ޝަރީއަތް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮލެންޑާ

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks