Ad image

ޓެކްނޮލޮޖީ

މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެފައިވަނީ ތަހުޒީބަށް މުޅިން ޙާދިސާއަކަށް، އާ އިޖުތިމާޢީ ނިޒާމެއްގެ މާނަކުރާ ބާރަކަށް ކަމުގައި ވާއިރު، އެ ނިޒާމުގައި ވަޒީފާގެ ރަނގަޅުކަމަކީ މިހާރު އިޚްތިޔާރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ އިންސާނީ ހުރިހާ ހަރަކާތަކަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ޑިވައިސް އިން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ!

‍‍‍‍‍‍‍ކްލާސްތައް ނުނަގައި ބޭރު ބަހަކުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީކުރިން ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ބަހުގެ ހުރަހުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks