Ad image

އިލެކްޓްރޯނިކްސް

ހެންނެޕިން ޓެކްނިކަލް ކޮލެޖުގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޓެކްނޮލޮޖީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޑިޒައިން، ބިލްޑް، ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ތައްޔާރުވާނެ އަތްމަތީގެ ތަމްރީނުތަކެއް ލިބެ އެވެ.

މި ޑިވައިސް އިން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ!

‍‍‍‍‍‍‍ކްލާސްތައް ނުނަގައި ބޭރު ބަހަކުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީކުރިން ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ބަހުގެ ހުރަހުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks