Ad image

އީޖާދު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިނޮވޭޝަނަކީ މިހާރު “ނައިސް ޓު ހޭވް” އެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މިއަދު ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ މުހިންމު ބައެއް ކަމަށްވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އިންޕެރެޓިވް އެއް ކަމަށެވެ.

މި ޑިވައިސް އިން 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ!

‍‍‍‍‍‍‍ކްލާސްތައް ނުނަގައި ބޭރު ބަހަކުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ހީކުރިން ހެއްޔެވެ؟ ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް، ބަހުގެ ހުރަހުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks