Ad image

ޗައނާގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މައްޗައް!

ޗައިނާގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ރިކޯޑު އަދަދަކައް މައްޗައް ގޮސްފި އެވެ. ލޮކްޑައުންތަކާއި މާސް ޓެސްޓިން އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ހުރަސްއަޅައި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް

އާޒިމް އާޒިމް
- Advertisment -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
Enable Notifications OK No thanks